Weglaten van afleveringen

In 2018 begon de VRT met heruitzendingen van FC De Kampioenen vanaf de eerste aflevering. Leuk voor wie graag alle afleveringen nog eens wou bekijken.

Na enkele seizoenen bleek dat toch niet alle afleveringen uitgezonden werden. Sommige afleveringen werden zonder uitleg overgeslagen.

Het weglaten van afleveringen bleek gerelateerd te zijn aan een aantal thema’s. Zo werden veel afleveringen met als thema Afrika verboden, maar ook een aflevering over homoseksualiteit werd van de tv verbannen.

Don’t cancel, explain

Deze Cancelcultuur zou beter achterwegen gelaten worden. De VRT zou ook kunnen beslissen de afleveringen uit te zenden met wat duiding. Een aflevering met racistische grappen zou gekoppeld kunnen worden aan een debat waarin over het thema gepraat kan worden en uitgelegd waarom een uitspraak verkeerd is. De verboden aflevering over homoseksualiteit kaart de moeilijkheden aan die mensen kunnen ondervinden wanneer de samenleving niet alle geaardheden als gelijkwaardig beschouwt.

Wie een verboden aflevering uitkijkt, stelt vast dat in bijna alle gevallen de humor ten koste gaat van de één van de Kampioenen, die zich slecht gedragen heeft door zijn onwetendheid en toegeeft dat de vooroordelen verkeerd waren. In de meeste gevallen zijn de verboden afleveringen juist een pleidooi voor een meer inclusieve samenleving. Door content te censureren die het publiek kan educeren over verkeerde vooroordelen, dreig je net een karikatuur te maken van de terechte bezorgdheden en de terechte strijd die gevoerd wordt tegen racisme en voor meer diversiteit.

Veel van de verboden afleveringen bevatten inderdaad uitspraken die niet goed te praten zijn. Racisme is verkeerd en was dat ook al bij de start van de serie in 1990. Wat de VRT doet, de fouten uit het verleden verzwijgen, is echter geen goed idee. Het is beter dat we als samenleving onze fouten erkennen en een open debat hierover mogelijk maken. Met censuur maak je het niet mogelijk uit die fouten te leren.

Geniet van iedere aflevering

Sla de verboden afleveringen niet over, maar geniet ervan en neem ook de tijd om de aflevering te analyseren.

Vergeet trouwens de gordijnen niet te sluiten, zodat de politie door het raam niet kan zien dat je een verboden aflevering aan het kijken bent.

Update: VRT zet bepaalde afleveringen weer online, met begeleidende boodschap

Op 26 september 2022 besliste de VRT om in te gaan op de vraag om de verboden afleveringen terug online te plaatsen. De afleveringen worden niet meer uitgezonden, maar de meeste zijn nu wel weer online beschikbaar. Op vraag van de VRT werden op deze website de links naar Dailymotion vervangen door links naar VRT Max, het online video- en luisterplatform van de Vlaamse openbare omroep. Grote dank aan de VRT voor de koerswijziging en de constructieve samenwerking.

Dit programma kan achterhaalde stereotypes of taal bevatten. Het wordt aangeboden zoals het destijds is gemaakt en voldoet mogelijk niet meer aan de huidige normen en waarden van de Vlaamse samenleving. Door hierop te wijzen, willen we bijdragen aan een open debat en een inclusieve samenleving.

Tekst op VRT Max als duiding bij de eerder offline gehaalde afleveringen